منابع آزمون جذب نیرو پیمانکار طرح تولید کاغذ از آهک الیگودرز
دفترچه سوالات عمومی تمام مقاطع
معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر تمامی گرایش ها شیمی عمومی، موازنه انرژی و مواد، شیمی آلی، مکانیک سیالات، ترمودینامیک، شیمی پلیمر، انتقال حرارت، شیمی فیزیک و انتقال جرم و عملیات واحد
کارشناسی ارشد مدیریت  بازرگانی مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، تحقیق در عملیات، مبانی مدیریت بازرگانی و نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
کارشناسی ارشد عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
کارشناسی گرافیک چاپ و بسته بندی مبانی هنرهای تجسمی، طراحی، عکاسی، چاپ دستی، تصویرسازی، مبانی و نرم افزارهای صفحه آرایی، مبانی گرافیک، مبانی رنگ، نرم افزارهای گرافیکی، پرسپکتیو و چاپ ماشینی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق مدار الکتریکی 1و2، کنترل خطی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، الکترونیک، ماشین‌های الکتریکی
کارشناسی و کارشناسی ارشد ایمنی تمامی گرایش ها عوامل زیان آور محیط کار، ایمنی و حوادث ناشی از کار، ایمنی و بهداشت محیط کار، بیماریهای ناشی ازکار و سم شناسی صنعتی
کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری تمامی گرایش ها اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1 و 2، حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي 1 و 2 و حسابداری دولتی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تمامی گرایش ها انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک و موازنه انرژی و مواد
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع تمامی گرایش ها آمار و احتمال، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل موجودی و طرح ریزی واحدهای صنعتی
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تمامی گرایش ها ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح
کارشناسی و کارشناسی ارشد عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
کاردانی شیمی تمامی گرایش ها شیمی عمومی، شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی فیزیک 1 و شیمی معدنی 1
کاردانی  صنایع شیمیایی تمامی گرایش ها شیمی عمومی، صنایع شیمیایی، موازنه انرژی و مواد، ترمودینامیک، عملیات انتقال جرم و واحد، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
کاردانی مکانیک تمامی گرایش ها استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت
کاردانی برق ابزار دقیق مدارهای الکتریکی، اندازه گیری الکتریکی، الکترونیک صنعتی، الکترونیک عمومی،  مدارهای منطقی
کاردانی عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی